Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Administratorem Twoich Danych Osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MC Consulting Marta Czechowska, ul. Siostrzana 4/1 Wrocław, NIP 8942590201 II. Zobowiązujemy się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań do właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych nam danych. III. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail oraz telefon. Wymagamy tylko danych niezbędnych do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której dotyczyły. IV. Dane udostępniane podmiotowi zapewniającemu elektroniczne usługi płatnicze w celu dokonania transakcji to: a. Imię i nazwisko b. Adres zamieszkania c. Adres e-mail oraz numer telefonu d. Numer zamówienia e. Opis oraz kwota płatności V. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci poniższe uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając mail na adres online@fitology.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych wymienionych wyżej uprawnień, w przypadku, gdy realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z celem przetwarzania przez nas danych. VI. Twoje dane osobowe wykorzystywane są tylko na potrzeby Serwisu a dostęp do nich ma Skyier – platforma do sprzedaży kursów, Biuro Rachunkowe w przypadku wystawienia faktury oraz podmiot zapewniający elektroniczne usługi płatnicze. VII. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celu:
 6. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów oraz podjęcia konkretnych działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa złożone (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 8. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty na podstawie Twojej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);
 9. prowadzenia pomiarów i analiz, obejmujących przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany – profilowanie ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 10. zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych w celu wyświetlania komunikatów marketingowych na różnych stronach www i dotarcia w ten sposób do Państwa z komunikatami marketingowymi dopasowanymi do Państwa preferencji i zainteresowań na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ( ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wobec organów administracji, urzędów skarbowych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 12. Dane Osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, obsługi Twoich żądań przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). VIII. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celach:
 13. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi;
 14. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom; Dane przechowujemy maksymalnie przez okres 10 lat.