Równowaga

Zuza Lewandowska
17-11-2021

2 min

Narząd wzroku jest jednym z pięciu podstawowych zmysłów u człowieka. Pełni niezwykle ważną funkcję dostarczając nam informacje z otoczenia. Od dawna jednak wiadomo, że wzrok nie tylko jest odpowiedzialny za odbieranie bodźców z fotoreceptorów, umożliwiając nam widzenie kolorów i kształtów. Jest to także składowa narządu równowagi. Tu warto zaznaczyć, że równowaga to zmysł bez którego nie moglibyśmy optymalnie funkcjonować (w przeciwieństwie do zmysłu wzroku, słuchu lub smaku bez których jest to możliwe). Uszkodzenie narządu równowagi może skutkować zaburzeniami równowagi i koordynacji, zawrotami głowy niemożnością utrzymania pionowej postawy ciała, częstymi upadkami. Bez równowagi niemożliwe byłoby chodzenie nie patrząc pod nogi, pokonywanie nierównych powierzchni czy dotknięcie palcem czubka nosa bez kontroli wzroku.

Uproszczając można powiedzieć, że wzrok bierze udział w dostarczaniu informacji na temat położenia ciała w przestrzeni co pozwala zachować nam stabilność zarówno podczas ruchu (skoki, biegi) jak i w pozycjach statycznych (stanie stopa za stopą). O roli jaką pełni w kontekście równowagi można się łatwo przekonać zamykając oczy w pozycji stojąc na jednej nodze.

Poznając rolę narządu równowagi, zarówno w sporcie jak i życiu codziennym, trening równowagi i czucia głębokiego (propriocepcji) stał się kluczowym elementem rehabilitacji po urazach i operacjach ortopedycznych, uszkodzeniach nerwów, splotów nerwowych, a także w zaburzeniach integracji sensorycznej. Podczas takiego treningu zaczyna się od wykonywania prostych ćwiczeń na jednej nodze, z zamkniętymi oczami lub na niestabilnym podłożu jak materac, bosu, poduszki sensomotoryczne. Stopniowo ćwiczenia poddajemy progresji zwiększając ich poziom trudności.

Ciekawe czy ktoś z Was miał do czynienia z takim treningiem? Jeśli tak to pewnie wiecie, że to co wydaje się proste obserwując z boku może się okazać bardzo trudne do wykonania, a sam trening potrafi nieźle zmęczyć :)